Ca 1800 km skoterled – i Norra Dalarnas Fjällvärld

SOND är en ekonomisk förening bestående av följande lokala skoterklubbar:

Föreningen har till ändamål att skapa, underhålla och driva skoterleder inom Älvdalens Kommun i ett skoterledsnät, detta i samverkan med angränsande kommuner. Lednätet, inkl. skoterleder, raststugor och service, ska vara öppet för allmänheten och turister mot erläggande av avgifter.

Föreningen ska ansvara för drift och underhåll av skoterledsnätet och i samverkan med Länsstyrelsen Dalarna förvalta de statliga leder som ingår i nätet.

Skoterledsnätet ska skapa förutsättningar för en långsiktig uthållig turism som inte stör miljö, rennäring, djurliv, jord- och skogsbruk. Därför har Sond beslutat att inte tillåta ATV, ATV med bandsats eller s.k. Snowbikes (ok om den omregistrerats hos Transportstyrelsen till snöskoter) utan enbart traditionella snöskotrar på lederna. Skoteledsnätet ska vara attraktivt för både skoterturism och annat friluftsliv.

OBS! du som skoteråkare är alltid skyldig att ta reda om vad som gäller innan du åker ut på våra leder. Viktig info finns på vår ledkarta. Inför varje säsongstart skall du också veta om ifall lederna är öppna eller stängds. Den info finner du på vår Facebooksida där alla annan viktig info också läggs ut!!!

STYRELSEN

  • Sven-Erik Halvarsson, ordförande, Härjehågna snöskoterklubb
  • Tony Persson, Flötningens snöskoterklubb
  • Ove Tällberg, Härjehågna Snöskoterklubb
  • Ronny Enarsson, Långfjällets snöskoterklubb
  • Kjell Landén, vice ordförande, Idrefjällens snöskoterklubb
  • Daniel Wahlberg, Särna snöskoterklubb
  • Ivan Solder, Lövnäs/Nornäs Snöskoterklubb
  • Jan-Åke Johansson, Gördalens Snöskoterklubb
  • Jessica Andersson, kassör

KONTAKT

Snöskoterområde Norra Dalarna
Drevdagen 79
790 91 IDRE

Sven-Erik Halvarsson: 070-292 95 43

E-post: SnöskoterOmrådeNorraDalarna

För daglig kontakt och ledinformation ring 0706-781800